Lot z miejscowości Oelde 2 przełożony na niedzielę. Koszowanie w tych samych godzinach w piątek. Zebranie oddziałowe (przedlotowe młodych) które było planowane na piątek zostaje odwołane.