ŁASK

Władze sekcji Łask

2019 -2022

Zbigniew Strzelec – Prezes sekcji

Arkadiusz Kłodaś – Sekretarz sekcji

Jerzy Szymalak – Skarbnik sekcji