ŁASK

Władze sekcji Łask

Krzysztof Janiak – Prezes sekcji

Janusz Wyszomirski – Sekretarz sekcji

Rafał Janiak – Skarbnik sekcji