PODDĘBICE

Władze sekcji Poddębice

2019 - 2022

Bernard Jakubowski – Prezes sekcji

Krzysztof Owczarek – Sekretarz sekcji

Wiesław Karolewski – Skarbnik sekcji