PODDĘBICE

Władze sekcji Poddębice

Bogumił Kajszczak – Prezes sekcji

............................. – Sekretarz

Jan Kozelan – Skarbnik sekcji