HISTORIA ODDZIAŁU

HISTORIA POWSTANIA TOWARZYSTWA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH BIEGO-LOT ZDUŃSKA WOLA Na podstawie opracowania Józefa Paliczki p.t. Pierwsze w Polsce prawne uregulowania o hodowli gołębi pocztowych opublikowano w Hodowcy Gołębi Pocztowych w Nr. 9 z 1994r. Na podstawie tej publikacji można przyjąć, że początki hodowli gołębi pocztowych na terenie Okręgu Łódź datuje się na 1923 rok. W tym roku powstają pierwsze trzy Towarzystwa w Łodzi. Rok później powstają następne Towarzystwa tj. w Zduńskiej Woli, Tomaszowie Mazowieckim, Konstantynowie, Sieradzu i Rudzie Pabianickiej. Z deklaracji członkowskiej kolegi Ludwika Królikowskiego z 24 maja 1947 roku wynika, że był członkiem Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych „Biego-Lot” od 1928 roku. Następna data mówiąca o powstaniu Towarzystwa pojawia się w czasopiśmie Hodowca Gołębi Pocztowych z kwietnia 1931 roku, w którym to czasopiśmie znajduje się informacja dotycząca nowych Towarzystw. W pierwszym kwartale 1931 roku zostały zarejestrowane w Zjednoczeniu Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Pocztowych następujące Towarzystwa z Okręgu IV Łódź: 1. IV-04 THGP „Biego - Lot” w Zduńskiej Woli Kamola Franciszek - sekretarz 2. IV-05 THGP w Tomaszowie Mazowieckim Wiśniewski Stanisław - prezes 3. IV-06 „Górny Lot” w Konstantynowie Z powyższych faktów wynika, że Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych „Biego - Lot” w Zduńskiej Woli powstało w 1924 roku, a zarejestrowano w Zjednoczeniu Polskiego Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych w pierwszym kwartale 1931 roku. W pierwszym kwartale 1931 roku zostało zarejestrowane w Zjednoczeniu Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Pocztowych pod numerem IV.04 THGP „Biego - Lot” w Zduńskiej Woli Kamola Franciszek - sekretarz Zduńska Wola ul. Piwna 10. Wyżej wymieniony numer nadany został Towarzystwu przez p.p. szefów inżynierii DOK oraz przez Zjednoczenie Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Pocztowych. Dnia 7 lutego 1932 roku odbyło się walne zebranie Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych „Biego - Lot” w Zduńskiej Woli na którym wybrano pierwszy zarząd Towarzystwa w następującym składzie:
·Jabłoński Edmund          -   prezes ·Pohl Józef                       -   sekretarz ·Królikowski Ludwik          -   skarbnik ·Efenberger Franciszek   -   gospodarz ·Miśkiewicz Franciszek    -   z-ca sekretarza ·Bąk Tomasz                   -   z-ca skarbnika ·Folwarski Helmut            -   z-ca gospodarza
Obecnie w strukturze Oddziału Zduńska Wola znajdują się trzy Sekcje, tj.: Zduńska Wola, Łask i Poddębice.