ZARZĄD

PZHGP Oddział Zduńska Wola

Władze Oddziału na lata 2019-2022

ZARZĄD ODDZIAŁU

Dariusz Witkowski                - Prezes Zarządu

Piotr Ałaj     - Wiceprezes ds. Lotowych

Marcin Kubiak            - Wiceprezes ds. Finansowych

Czesław Sójka             - Wiceprezes ds. Gospodarczych

Krzysztof Chruściel           - Sekretarz Zarządu

Zbigniew Strzelec   - Członek Zarządu

Bernard Jakubowski     - Członek Zarządu

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

Jerzy Małuszyński                   - Przewodniczący

Jan Świątek           - Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Mielczarek   - Sekretarz

Krzysztof Owczarek             - Członek OKR

Wiesław Karolewski              - Członek OKR

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA

Eugeniusz Cichalewski   - Przewodniczący

Jarosław Świątek                 - Z-ca Przewodniczącego

Wacław Binas              - Sekretarz

Józef Olejnik        - Członek OKD

Marek Pawicki            - Członek OKD

Delegatami na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OKRĘGU ŁÓDŹ zostali: Ałaj Piotr Chruściel Krzysztof Jakubowski Bernard Kubiak Marcin Małuszyński  Jerzy Sójka  Czesław Strzelec Zbigniew Witkowski  Dariusz